Reklama

Pogoda

Reklamy

1.Skad Atmosfery:78%- azot , 21%-tlen , 1%argon, neon ,hel ,krypton ,ksenon, wodr, metan, tlenek azotu


2.Budowa Atmosfery:. Budowa atmosfery jest warstwowa


- Troposfera - znajduje si najbliej powierzchni Ziemi. W troposferze zawarta jest prawie cala para wodna. Zachodz w niej procesy ksztatujce pogod i klimat.


- Stratosfera - siga do wysokoci okoo 50 km. Zachodz w niej bardzo silne poziome ruchy powietrza. Znajduje si w niej ozonosfera. Ozonosfera jest warstwa ochronna niezwykle wana dla ycia na Ziemi. Pochania ona szkodliwe promieniowanie.


- Mezosfera - siga do wysokoci ok. 80 km. Nastpuje w niej ponowny szybki spadek temperatury wraz z wysokoci.


- Termosfera - górna granica tej warstwy wynosi 300-800 km, Nothing found for 1Ogrodnictwo Txt

おっと、失礼しました。

ご指定のコンテンツを見つけられませんでした。検索するか、下記のリンクが役に立つかもしれません。

よく使われているカテゴリー

アーカイブ

月別アーカイブを探してみてください :)

c 2014 - 2016 車を売るなら一括査定サイトで高い価格で売ろう。簡単入力で高価買取査定。 All rights reserved.

Nastpuje gwatowny wzrost temperatury do 1500OC. Wystpuj tu zjawiska zorzy polarnej.


- Egzosfera - przybliona jej granica znajduje si na wysokoci ok. 2 tys. km. Atmosfera stanowi parasol ochronny dla zycia na Ziemi.


3.Troposfera-znajduj si najbliej powierzchni ziemi , siga do okoo 7 km nad biegunami i 17 km nad równikiem. Zrnicowanie to zaley od temperatury powietrza, siy cikoci i ruchu obrotowego Ziemi. Zachodz w niej silne pionowe i poziome ruchy mas powietrza. Ruchy pionowe zwane konwekcyjnymi s szczeglnie silne w pasie okoorwnikowym oraz na obszarze wyw zwrotnikowych i okoobiegunowych W troposferze zawarta jest prawie caa para wodna planety Zachodz w niej procesy ksztatujce pogod i klimat. Warstwa przejciowa- Tropopauza. Temperatura spada rednio o 0,6st. Cels/100m w gr.
Reklamy

Nothing found for Ogrodnictwo Txt

おっと、失礼しました。

ご指定のコンテンツを見つけられませんでした。検索するか、下記のリンクが役に立つかもしれません。

よく使われているカテゴリー

アーカイブ

月別アーカイブを探してみてください :)

c 2014 - 2016 車を売るなら一括査定サイトで高い価格で売ろう。簡単入力で高価買取査定。 All rights reserved.

.