Reklama

Pogoda

Reklamy

1.Skład Atmosfery:78%- azot , 21%-tlen , 1%argon, neon ,hel ,krypton ,ksenon, wodór, metan, tlenek azotu


2.Budowa Atmosfery:. Budowa atmosfery jest warstwowa


- Troposfera - znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi. W troposferze zawarta jest prawie cala para wodna. Zachodzą w niej procesy kształtujące pogodę i klimat.


- Stratosfera - sięga do wysokości około 50 km. Zachodzą w niej bardzo silne poziome ruchy powietrza. Znajduje się w niej ozonosfera. Ozonosfera jest warstwa ochronna niezwykle ważna dla życia na Ziemi. Pochłania ona szkodliwe promieniowanie.


- Mezosfera - sięga do wysokości ok. 80 km. Następuje w niej ponowny szybki spadek temperatury wraz z wysokością.


- Termosfera - górna granica tej warstwy wynosi 300-800 km, 403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access /1ogrodnictwo.txt on this server.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Następuje gwałtowny wzrost temperatury do 1500OC. Występują tu zjawiska zorzy polarnej.


- Egzosfera - przybliżona jej granica znajduje się na wysokości ok. 2 tys. km. Atmosfera stanowi parasol ochronny dla zycia na Ziemi.


3.Troposfera-znajduję się najbliżej powierzchni ziemi , sięga do około 7 km nad biegunami i 17 km nad równikiem. Zróżnicowanie to zależy od temperatury powietrza, siły ciężkości i ruchu obrotowego Ziemi. Zachodzą w niej silne pionowe i poziome ruchy mas powietrza. Ruchy pionowe zwane konwekcyjnymi są szczególnie silne w pasie okołorównikowym oraz na obszarze wyżów zwrotnikowych i okołobiegunowych W troposferze zawarta jest prawie cała para wodna planety Zachodzą w niej procesy kształtujące pogodę i klimat. Warstwa przejściowa- Tropopauza. Temperatura spada średnio o 0,6st. Cels/100m w górę.
Reklamy

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access /ogrodnictwo.txt on this server.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

.